Informacje dot. wczasów z PJ

Kontakt  tel. 22/618 87 13 lub 509 666 468

OFERTA Na wyjazdowy Kurs Prawa Jazdy 15 dniowy

Biały Kruk Agroturystyka przy współpracy z „Podkowa” Auto Szkoła z siedzibą w Warszawie przedstawia swoją ofertę dotyczącą wyjazdowego kursu prawo jazdy zakończonego egzaminem państwowym w Łomży lub Ostrołęce. Kursy wyjazdowe na prawo jazdy organizujemy   z „Podkowa” Auto Szkoła -Ośrodkiem szkolenia kierowców znajdującym  się k/ Pułtuska w miejscowości Płocochowo w naszej Agroturystyce  Biały Kruk gdzie szkoła jazdy ma swój drugi oddział specjalnie przygotowany na ten cel i gdzie   kursanci otrzymują zakwaterowanie i wyżywienie podczas trwania kursów wyjazdowych.

Uczestnicy kursów wyjazdowych wykłady teoretyczne odbywają  na miejscu w sali wykładowej, a jazdy praktyczne w ramach kursu odbywają po Pułtusku i po Łomży czy też Ostrołęce, jak również po placu manewrowym. Zajęcia praktyczne – jazdy prowadzone są przez uprawnionych instruktorów i szkolenie odbywa się na samochodach osobowych marki Fiat Grande Punto. W trakcie szkolenia osoby przechodzą dwa egzaminy wewnętrzne sprawdzające ich wiedzę i umiejętności takie jak na egzaminie państwowym.
Pierwszy egzamin sprawdza wiedzę teoretyczną osób uczestniczących w kursie a drugi egzamin sprawdza umiejętności z jazdy.
Egzaminy wewnętrzne prowadzone są przez instruktorów prowadzących.
Każdy z uczestników szkolenia dostaje swojego instruktora prowadzącego, który opiekuje się nim od początku do końca trwania kursu.
Do Ośrodka kursanci są dowożeni busem z Warszawy.
Zbiórka osób na wyjazd jest na Dworcu PKP Warszawa Wschodnia w godz. 10.00-11.00 w dzień wyjazdu.

INFORMACJA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KURSIE

Na wyjazd osoba uczestnicząca w kursie powinna zabrać:
1/ Wygenerowany numer PKK inaczej PROFIL KURSANTA
2/dokument tożsamości tj. dowód osobisty, bądź paszport z numerem PESEL
3/ 1 – szt. zdjęcie do prawo jazdy/kolorowe / zabierają je osoby nie mające wygenerowanego numeru PKK, które nie maja meldunku w Polsce

4/W okresie jesienno-zimowym prosimy o zabranie ciepłej odzieży.

W przypadku braku meldunku na terenie Polski istnieje możliwość zameldowania u nas w Agroturystyce i wyrobienia numeru PKK / Profilu Kandydata na Kierowcę/ na miejscu po przyjeździe na kurs.

W przypadku kiedy kursant nie zda egzaminu państwowego za I-szym podejściem istnieje możliwość podejścia do egzaminu na drugi dzień lub tego samego dnia

UWAGA: Egzamin Państwowy teoretyczny kat B   dnia .24.10.2017 grupa z wczasów – zaliczyła w -80% – gratulujemy !!! GRATULACJE!!!!!

Jak uzyskać profil – PKK?

Potrzebujesz następujących dokumentów:

  • dowód osobisty lub paszport
  • badanie lekarskie /lekarz uprawniony do badań kierowców
  • 1 zdjęcie 3,5 x 4,5cm aktualne, kolorowe,  przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej
  • jeżeli nie masz wymaganego wieku musisz mieć oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie kursu przed ukończeniem 18 lat

Z powyższymi dokumentami udajesz się do Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce zameldowania, tam otrzymujesz tzw. profil PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).

Istnieje możliwość wcześniejszego wysłania materiałów do nauki za dodatkową opłatą, lub mogą Państwo skorzystać ze strony http://www.zdamyto.com/