Informacje dot. wczasów z PJ

Kontakt  tel. 22/618 87 13 lub 509 666 468

OFERTA Na wyjazdowy Kurs Prawa Jazdy 15 dniowy

Biały Kruk Agroturystyka przy współpracy z „Podkowa” Auto Szkoła z siedzibą w Warszawie przedstawia swoją ofertę dotyczącą wyjazdowego kursu prawo jazdy zakończonego egzaminem państwowym w Łomży lub Ostrołęce. Kursy wyjazdowe na prawo jazdy organizujemy   z „Podkowa” Auto Szkoła -Ośrodkiem szkolenia kierowców znajdującym  się k/ Pułtuska w miejscowości Płocochowo w naszej Agroturystyce  Biały Kruk gdzie szkoła jazdy ma swój drugi oddział specjalnie przygotowany na ten cel i gdzie   kursanci otrzymują zakwaterowanie i wyżywienie podczas trwania kursów wyjazdowych.

Uczestnicy kursów wyjazdowych wykłady teoretyczne odbywają  na miejscu w sali wykładowej, a jazdy praktyczne w ramach kursu odbywają po Pułtusku i po Łomży czy też Ostrołęce, jak również po placu manewrowym. Zajęcia praktyczne – jazdy prowadzone są przez uprawnionych instruktorów i szkolenie odbywa się na samochodach osobowych marki Fiat Grande Punto. W trakcie szkolenia osoby przechodzą dwa egzaminy wewnętrzne sprawdzające ich wiedzę i umiejętności takie jak na egzaminie państwowym.
Pierwszy egzamin sprawdza wiedzę teoretyczną osób uczestniczących w kursie a drugi egzamin sprawdza umiejętności z jazdy.
Egzaminy wewnętrzne prowadzone są przez instruktorów prowadzących.
Każdy z uczestników szkolenia dostaje swojego instruktora prowadzącego, który opiekuje się nim od początku do końca trwania kursu.
Do Ośrodka kursanci są dowożeni busem z Warszawy.
Zbiórka osób na wyjazd jest na Dworcu PKP Warszawa Wschodnia w godz. 10.00-11.00 w dzień wyjazdu.

INFORMACJA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KURSIE

Na wyjazd osoba uczestnicząca w kursie powinna zabrać:
1/ Wygenerowany numer PKK inaczej PROFIL KURSANTA

/W przypadku braku meldunku na terenie Polski  istnieje możliwość zameldowania u nas w Agroturystyce i wyrobienia numeru PKK / Profilu Kandydata na Kierowcę/ na miejscu po przyjeździe na kurs/
2/dokument tożsamości tj. dowód osobisty, bądź paszport z numerem PESEL
3/ 1 – szt. zdjęcie do prawo jazdy/kolorowe / zabierają je osoby nie mające wygenerowanego numeru PKK, które nie maja meldunku w Polsce

4/W okresie jesienno-zimowym prosimy o zabranie ciepłej odzieży.


W przypadku kiedy kursant nie zda egzaminu państwowego za I-szym podejściem istnieje możliwość podejścia do egzaminu na drugi dzień lub tego samego dnia (zależnie od ilości wolnych miejsc)

UWAGA: Egzamin Państwowy  teoretyczny kat B   dnia .17.01.2018 grupa z wczasów – zaliczyła w 100% – gratulujemy !!! GRATULACJE!!!!!

Jak uzyskać profil – PKK?

Potrzebujesz następujących dokumentów:

  • dowód osobisty lub paszport
  • badanie lekarskie /lekarz uprawniony do badań kierowców
  • 1 zdjęcie 3,5 x 4,5cm aktualne, kolorowe,  przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej
  • jeżeli nie masz wymaganego wieku musisz mieć oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie kursu przed ukończeniem 18 lat

Z powyższymi dokumentami udajesz się do Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce zameldowania, tam otrzymujesz tzw. profil PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).

W przypadku braku meldunku na terenie Polski istnieje możliwość zameldowania u nas w Agroturystyce i wyrobienia numeru PKK / Profilu Kandydata na Kierowcę/ na miejscu po przyjeździe na kurs.

Istnieje możliwość wcześniejszego wysłania materiałów do nauki za dodatkową opłatą, lub mogą Państwo skorzystać ze strony http://www.zdamyto.com/